Upadłość konsumencka

 Upadłość konsumencka to inny rodzaj upadłości, o którym warto wiedzieć, gdyż problemy finansowe to coś co może spotkać, każdego z nas  . Największy problem pojawia się kiedy nie możemy sobie poradzić ze spłatą naszego zadłużenia, a długi nawarstwiają się pogłębiając tylko problem. Wierzyciele zazwyczaj są zdeterminowani w dążeniu do windykacji swoich należności, a w natłoku przepisów dłużnik nie znający regulacji będzie bezbronny.Upadłość konsumencka jest alternatywą dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów, którzy z różnych powodów stali się niewypłacalni. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, czyli np. gdy nie jest w stanie się utrzymać przy jednoczesnej spłacie pożyczki. Upadłość konsumencka ma dwa główne cele, pierwszym jest odzyskanie należności od niewypłacalnego dłużnika, a drugim umorzenie części lub całości długów, których konsument nie byłby w stanie zapłacić. Pierwszy cel może zostać osiągnięty w postępowaniu upadłościowym, w którym majątek konsumenta w całości lub w części będzie poddany likwidacji, czyli sprzedaży, a uzyskane środki będą przeznaczone na zaspokojenie wierzycieli. Likwidację majątku konsumenta, przeprowadzał będzie syndyk wyznaczony przez sąd Upadłość konsumencka daje również możliwość zwolnienia dłużnika z długów. Konsument może bowiem dążyć do umorzenia zobowiązań zaciągniętych przed dniem ogłoszenia upadłości i nie zostały zaspokojone w wyniku planu spłaty lub postępowania upadłościowego. Plan spłaty jest ustalany przez sąd po likwidacji majątku konsumenta. Może obejmować część albo całość wierzytelności nie zaspokojonych z likwidacji. Sąd ustali, jaką sumę konsument przeznaczy ze swoich dochodów na zaspokojenie wierzycieli, oraz okres, w którym obowiązek ten będzie wykonywany. Warunkiem skorzystania z takiej możliwości jest ustalenie, że konsument działa zgodnie z prawem przed ogłoszeniem...