O KANCELARII

Misja Kancelarii


W ramach prowadzonej działalności świadczę usługi na terenie całego kraju.

W związku ze znajomością języka francuskiego i rosyjskiego istnieje możliwość obsługi w tych językach osób zagranicznych- zarówno fizycznych, jak i prawnych.

flag_pl flag_fr flag_ros

Głównym celem mojej kancelarii jest zapewnienie szybkiej i skutecznej pomocy prawnej zarówno klientom indywidualnym jak i przedsiębiorcom krajowym i zagranicznym.

Gwarantuję profesjonalne podejście do każdego problemu Klienta, przy zachowaniu tajemnicy adwokackiej, która oprócz wiedzy i doświadczenia jest fundamentalną zasadą w mojej pracy zawodowej.

Klientom Indywidualnym oferuję pełną obsługą prawną z zakresu:

  • prawa karnego (reprezentowanie- obrona w postępowaniu przygotowawczym w prokuraturze i na etapie postępowania sądowego, reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwami przed organami wymiary sprawiedliwości, reprezentowanie skazanych w postępowaniu wykonawczym, np. odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwy w karze, itp.);
  • prawa cywilnego (w tym sprawy spadkowe, tj. dział spadku, stwierdzenie nabycia spadku zachowek, itp., sprawy o podział majątku wspólnego, zniesienie współwłasności, o zapłatę, odszkodowania oraz postępowanie egzekucyjne i inne);
  • prawa rodzinnego (reprezentowanie w sprawach o rozwód, alimenty, wszelkie sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, przysposobienie i inne)
  • prawo gospodarcze,
  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • prawo administracyjne.

Osobom prawnym i przedsiębiorcom moja kancelaria oferuje:

kompleksową obsługę  prawną w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, prawa pracy, w tym tworzenie podmiotów, sporządzanie umów, negocjacje handlowe, prowadzenie spraw i reprezentowanie przed sądami powszechnymi, urzędami i innymi organami państwowymi, pomoc w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym

Zapraszam do współpracy i powierzenia mi Państwa spraw. Rozwiązywanie Państwa problemów jest moją pracą, a Państwa sukces moją satysfakcją.

Adwokat Michał Olejnik

O mnie


Adwokat Michał Olejnik

Wykonuję zaszczytny zawód adwokata od roku 1982, kiedy to zostałem wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Opolu. Studia prawnicze ukończyłem na Uniwersytecie Wrocławskim. Przed podjęciem pracy w zawodzie adwokata ukończyłem aplikację sądową i w roku 1978 zdałem egzamin sędziowski. Następnie w latach 1978-1982 odbyłem aplikację adwokacką i po jej ukończeniu wykonywałem pracę w Zespole Adwokackim w Brzegu, a od roku 1991prwowadzę Indywidualną Kancelarię Adwokacką w Brzegu.
W swojej karierze zawodowej aktywnie uczestniczyłem w pracach samorządowych pełniąc odpowiednio funkcje: rzecznika dyscyplinarnego, członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu oraz jej wicedziekana. Byłem patronem wielu aplikantów adwokackich, wykładowcą, kierownikiem szkolenia aplikantów adwokackich i członkiem komisji egzaminacyjnych we Wrocławiu. Ponadto wielokrotnie uczestniczyłem jako delegat w obradach Krajowych Zjazdów Adwokatury. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mi odznaczenie:

„Adwokatura Zasłużonym”.

Główne Wartości


Szybkość w udzielaniu pomocy

Indywidualne podejście

Kompleksowość obsługi Klienta

Płynny przepływ komunikacji

zapraszam