Upadłość konsumencka to inny rodzaj upadłości, o którym warto wiedzieć, gdyż problemy finansowe to coś co może spotkać, każdego z nas  . Największy problem pojawia się kiedy nie możemy sobie poradzić ze spłatą naszego zadłużenia, a długi nawarstwiają się pogłębiając tylko problem. Wierzyciele zazwyczaj są zdeterminowani w dążeniu do windykacji swoich należności, a w natłoku przepisów dłużnik nie znający regulacji będzie bezbronny.Upadłość konsumencka jest alternatywą dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów, którzy z różnych powodów stali się niewypłacalni. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, czyli np. gdy nie jest w stanie się utrzymać przy jednoczesnej spłacie pożyczki. Upadłość konsumencka ma dwa główne cele, pierwszym jest odzyskanie należności od niewypłacalnego dłużnika, a drugim umorzenie części lub całości długów, których konsument nie byłby w stanie zapłacić.

Pierwszy cel może zostać osiągnięty w postępowaniu upadłościowym, w którym majątek konsumenta w całości lub w części będzie poddany likwidacji, czyli sprzedaży, a uzyskane środki będą przeznaczone na zaspokojenie wierzycieli. Likwidację majątku konsumenta, przeprowadzał będzie syndyk wyznaczony przez sąd

Upadłość konsumencka daje również możliwość zwolnienia dłużnika z długów. Konsument może bowiem dążyć do umorzenia zobowiązań zaciągniętych przed dniem ogłoszenia upadłości i nie zostały zaspokojone w wyniku planu spłaty lub postępowania upadłościowego. Plan spłaty jest ustalany przez sąd po likwidacji majątku konsumenta. Może obejmować część albo całość wierzytelności nie zaspokojonych z likwidacji. Sąd ustali, jaką sumę konsument przeznaczy ze swoich dochodów na zaspokojenie wierzycieli, oraz okres, w którym obowiązek ten będzie wykonywany. Warunkiem skorzystania z takiej możliwości jest ustalenie, że konsument działa zgodnie z prawem przed ogłoszeniem upadłości oraz w trakcie postępowania.

Postępowanie w sprawie upadłości konsumenckiej wszczynane jest na wniosek dłużnika, czyli osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Po złożeniu wniosku sąd, zbada czy wniosek zawiera wszystkie elementy formalne, oraz czy nie zachodzą negatywne przesłanki uniemożliwiające wszczęcie postepowania upadłościowego, dlatego przy sporządzaniu takiego wniosku warto skorzystać z profesjonalnej pomocy.

Upadłość konsumencka jest postępowaniem skomplikowanym i trudnym do zrozumienia, przez osobę nie poruszającą się biegle w gąszczu przepisów prawa upadłościowego. Skorzystanie z usług adwokata pomoże każdemu w skutecznym wszczęciu i doprowadzeniu do skutku postępowania upadłościowego.

Adwokat Michał Olejnik